Drāmas studija, pedagogs Lidija Pupure ieguvuši 3. pakapes diplomu.