Vokālais ansamblis, pedagogs Aigars Āboliņš ieguvuši 1. pakapes diplomu.