Jānis Jaunsniķeris, 12.c klase ieguvis diplomu par 3. vietu.