No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

10.c klases skolēns Raivis Komarovs ar savu konkursa darbs "Sūti savu mīlestību nākotnei!"  ieguva III vietu.

Konkursu organizē Latvijas Republikas Valsts prezidenta kanceleja sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Fridriha Ēberta fondu un Mazākumtautību konsultatīvo padomi.

Konkursa mērķis – veicināt skolēnu izpratni par neiecietību un tās cēloņiem, audzināt patriotismu, izglītot skolēnus par Latvijas vēsturi un kultūru un veicināt toleranci pret dažādību, piemēram, dažādu rasu, tautību un reliģiju cilvēkiem.