No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

Stefans Ezra Dimiters, 10.a klase un Kristīne Kronberga, 12.a klase ieguvuši 3. pakāpes diplomu