No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

2011. gada 9. decembrī  atklāts XI  Starptautiskā vizuālās mākslas konkurss "Es dzīvoju pie jūras", tradicionāli to rīko Jūrmalas mākslas skola.

No skolas konkursam tika nosūtīti 3 autoru 3  darbi. Izpildīti dažādās tehnikās: gleznošanā, zīmēšanā, grafikā.

9.b klases skolniece Līga Mikuļska ieguva atzinības rakstu (16-25 g.vec. grupā).

12.c klases skolniece Kristiāna Prekele ieguva atzinības rakstu (16-25 g.vec. grupā).