No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

Interešu izglītības pedagogs Elga Krone-Kalniņa ieguvusi pateicību.

Līga Mikuļska, 8.b klase un Līna Līga Krūkle, 8.b klase ieguvušas atzinības rakstus.