No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

8.b klases skolniece Līga Līna Krūkla ieguva atzinības rakstu par viņas izveidoto masku "Noslēpumainā lēdija".

Vizuālas mākslas skolotāja Elga Krone-Kalniņa ieguva pateicību par audzēkņu sagatavošanu konkursam.

   

Konkursa dalībnieki iepazīstas ar karnevāla tradīcijām dažādās valstīs, studē tradīcijas, apkopo informāciju.

Iegūto informāciju un iespaidus izmanto masku darināšanas procesā.