No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

Elvis Prauliņš, 11.a klase un Atis Jankovskis, 11.d klase ieguvuši pateicību.