No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

Zaiga Gaide, 12.b klase ieguvusi diplomu par 1. vietu.

Latviešu valodas un literatūras skolotāju Antonija Urža ieduvusi pateicību.