Zaiga Gaide, 12.b klase ieguvusi diplomu par 1. vietu.

Latviešu valodas un literatūras skolotāju Antonija Urža ieduvusi pateicību.