No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

Sasniegumi

Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolas sasniegumi

Skolas uzdevums visā pastāvēšana laikā ir bijis saistām ar izvirzīto mērķu sekmīgu sasniegšanu.

Klātienē, neklātiene un eksternā iegūtās zināšanas, kuru apguvi veicinājis arī ārpusstundu darbs pulciņos, ir bijis atspoguļots masu saziņas līdzekļos, piemēram, Rīgas skolu konkursā „Erudīts” iegūta pat pirmā vieta (1998. gadā).

Skola lepojas ar dramatiskā pulciņa sasniegumiem (vadītāja L. Pupure). Piedalīšanās rajona un pilsētas pasākumos vienmēr tiek atzinīgi novērtēta. Skolēnu jaunrades spēju attīstība atspoguļota literārajā žurnālā „Mēs”.

Skolā mērķtiecīgi tiek veikts skolēnu audzināšanas darbs ārpusstundu pasākumos. Te viesojušās izcilas personības (komponisti, aktieri, gleznotāji, vēsturnieki, dzejnieki, prozaiķi, politiķi), kā arī skolas dažādu gadu absolventi.

Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskola sadarbojas ar dažādām Latvijas Republikas vakarskolām, mūzikas vidusskolām un citām izglītības iestādēm, piemēram, 9. vakara (maiņu) vidusskolu, 18. un 8. vakara (maiņu) vidusskolām, Jelgavas mūzikas vidusskolu, Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolu u.c.

Iegūta III pakāpe!

Apsveicam režisori Daci Makovsku un dramas studijas dalībniekus!

Eduards Radionovs, 11.d klases skolēns, ieguvis II. vietu

Apsveicam pedagoģi Daci Makovsku!

Eduards Gūtmanis, 12. klases skolēns, ieguvis I. vietu

Aizturiet asaras,
aizturiet smieklus,
aizturiet mīļumu,
aizturiet naidu,
aizturiet elpu,
aizturiet,
aizturiet,
aizturiet…
Ko visu tik nemāca aizturēt!
Aizturiet asaras –
nelaikā izlīs.
Aizturiet smieklus –
nevietā paspruks.
Aizturiet mīļumu –
nepelnīts dabūs.
Aizturiet naidu –
ienaidnieks neturēs.
Aizturiet
elpu…
Tā pati aizraujas
brīnuma priekšā.
Neko uz pasaules
neaizturiet,
īpaši – LAIKU.
Veltīgas pūles.

/O. Vācietis./

Igaunijas bruņoto spēku pārstāvji piešķir Rīgas 14.vakara (maiņu) vidusskolas vēstures skolotājam Oskaram Krīgeram apbalvojumu par Igauņu leģiona Otrā Pasaules kara cīņu vēstures izpēti un popularizēšanu (attēls nr. 1).
Pie pieminekļa Igauņu leģiona karavīriem - Oskars Krīgers ar Krustpils novada domes priekšsēdētāja vietnieku Gundaru Kalvi (no labās) un poļu vēsturnieku, arheologu Jaceku Cielecki (attēls nr.3).

Roberts Dombrovskis, 11.b klase ieguvis diplomu par II. vietu.

Skolotāja Jolanta Lankovska ieguva I. pakapes diplomu un veicināšanas balvu.

Skolotājs Ints Eidiņš iegua III. pakapes diplomu un veicināšanas balvu.

2015. gada 17. un 18. jūnijā Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā notiks izglītības attīstības projekta "Izglītība izaugsmei" forums, kura laikā norisinājās pedagogu radošās darbības konkursa "Radi. Rādi. Redzi." 2. posms, kuram tika izvirzīti 32 pretendenti. Stendus par savu praktiski pētniecisko metodi prezentēja 29 dalībnieki. Foruma laikā ar pedagogu veikumu varēja iepazīties gan pasākuma dalībnieki, gan kompetenta žūrija, kura vērtēja katru pretendentu un noteica labākos.

Drāmas studija, pedagogs Lidija Pupure ieguvuši 3. pakapes diplomu.