2016. gadā publiskais iepirkums netiek izsludināts.