No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

Psihologs ir speciālists ar augstāko izglītību psiholoģijas zinātnē, padziļinātām zināšanām par cilvēka uzvedību, jūtu pasauli, domāšanas veidu un attiecībām ar citiem cilvēkiem.

Psihologs skolā ir sadarbības partneris skolēniem, vecākiem, pedagogiem un citiem skolas darbiniekiem. Palīdz izprast un novērst grūtības, kas traucē sekmīgai mācību procesa, saskarsmes un audzināšanas darba norisei, sniedz atbalstu emocionāli sarežģītās situācijās.

Skolas (izglītības) psihologa galvenie uzdevumi darbā ar skolēniem, viņu vecākiem un pedagogiem: individuālā un grupu psiholoģiskā konsultēšana un izpēte, izglītošana psiholoģiskos jautājumos, sociālpsiholoģisko treniņu vadīšana, zinātniski pētnieciskais darbs psiholoģijā.

Situācijas, kad skolnieki tiek aicināti apmeklēt skolas psihologu,
saņemt psiholoģisko atbalstu un kopīgi meklēt risinājumu:

 • grūti izpildīt pedagoga uzdevumus un sekot stundas gaitai,
  pazeminās sekmes,
  kopumā ir sajūta, ka nepadodas mācīties;
 • neticība sev, savām spējām;
 • zudis dzīvesprieks, interese par agrāk patikušām lietām,
  nomākts garastāvoklis, skumjas, emocionālas sāpes;
 • nemiera un trauksmes sajūta, bailes, stress;
 • grūtības saplānot laiku, dzīves režīmu;
 • uzvedības un disciplīnas traucējumi mācību stundās,
  domstarpības un konfliktsituācijas mācību procesā;
 • savstarpējo attiecību grūtības (tai skaitā vientulība, sajūta, ka neviens nesaprot, izstumtības sajūta, grūtības iegūt draugus; arī tad, ja kāds aizskar, pazemo vai draud);
 • adaptācijas grūtības (īpaši pusaudžu vecumā);
 • atkarība (datoratkarība, smēķēšana, alkohola, narkotiku u.c.);
 • vēlme uzlabot saskarsmes iemaņas, sasniegumus mācībās, atklāt savus iekšējos resursus u.c.

Skolēni un viņu vecāki tiek gaidīti arī tad, ja ir domas: „netieku galā”, „nezinu, ko darīt…”, ir apjukuma brīdis ar vēlēšanos pārrunāt kādu mācību vai dzīves situāciju „šeit un tagad”!

Psihologs aizstāv sava klienta intereses un ievēro profesionālās ētikas kodeksa noteikumus, nodrošinot  konsultācijas laikā saņemtās personiskās informācijas konfidencialitāti.

Psihologs nav ārsts un neizraksta medikamentus. To ir svarīgi zināt, jo skolēni dažkārt jauc psihologa un psihiatra profesijas. Psihologs strādā ar garīgi veseliem cilvēkiem. Skolēna sadarbība ar psihologu ir brīvprātīga (līdz skolēns sasniedzis 18 gadu vecumu, tai nepieciešama vecāku atļauja).

Vai psihologa palīdzībai ir tūlītējs rezultāts? Reizēm plānoto rezultātu var sasniegt ar vienu vai dažām konsultēšanas reizēm, tomēr biežāk ir nepieciešams ilgāks sadarbības laiks. Svarīga ir  konsultējamā personiska iesaistīšanās un atbildības uzņemšanās par rezultātu.

Kā pieteikties pie psihologa?
Pieteikties uz konsultāciju var pa tālruni 67 700 863 vai atnākot personiski uz 31. kabinetu.

Pieņemšanas laiks:

Izglītības psihologa Rasmas Paegles Pirmdien:
13:00 – 15:00
Otrdien:
12:00 – 14:00
Trešdien:
12:00 – 13:00
Ceturtdien:
12:00 – 14:00
Izglītības psihologa Tatjana Timofejeva Pirmdien:
16:00 – 17:30
Otrdien:
Trešdien:
Ceturtdien:
15:30 – 17:00