VĀRDS AMATS
Aigars Āboliņš Informātikas skolotājs  
Antonija Urža Latviešu valodas un literatūras skolotāja 
Druva Ligita Ekonomikas skolotāja
Daiga Struncēna Apcietināto apmācības koordinatore, matemātikas skolotāja 
Judīte Emsiņa Rīta klašu koordinātors
Elga Krone-Kalniņa Direktores vietniece izglītības jomā, vizuālās mākslas skolotāja 
Elvīra Žuravikina Matemātikas skolotāja 
Anna Palma
Ģeogrāfijas skolotāja 
Askolds Tālbergs
Vēstures, politikas un tiesību skolotājs
Ineta Dišlere Matemātikas skolotāja
Irina Grigorjeva Ķīmijas skolotāja 
Iveta Medne Psiholoģijas, sociālo zinību un kulturoloģijas skolotāja 
Janina Kubecka Krievu valodas un literatūras skolotāja, skolas biblotekāre 
Jankovskis Raimonds Angļu valodas skolotājs
Inita Grāvere
Vizuālās mākslas skolotāja 
Laima Ozoliņa Bioloģijas, veselības mācības skolotāja 
Vivita Vaivara Angļu valodas skolotāja 
Vilnis Rullis Teātra pulciņa vadītāja
Inese Velme Vēstures, ekonomikas skolotāja
Baiba Valpētere Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Inna Koļesņikova Ķīmijas skolotāja
Mareks Meņšikovs Fizikas skolotājs
Nelda Antāne Sociālais pedagogs 
Nelda Riekstiņa Ģeogrāfijas skolotāja 
Nora Smilga Direktore 
Oksana Jefimova-Gabiene Angļu valodas skolotāja 
Roberts Ķipurs Vēstures skolotājs 
Sandra Bērziņa Vakara klašu koordinātore 
Santa Brutāne Dabaszinību skolotāja
Svetlana Volkova Krievu valodas un literatūras skolotāja 
Valērijs Jevtušenko Ekonomikas skolotājs 
Volfa Inga Vācu valodas skolotāja
Aldans Milzarājs Mūzikas skolotāja, ansambļa vadītāja