Uzvārds Vārds Amats
Āboliņš Aigars Informātikas skolotājs
Antāne Nelda Sociālais pedagogs
Bērziņa Sandra Vakara klašu koordinātore
Brutāne Santa Dabaszinību skolotāja
Dekšeniece Dace Informātikas skolotāja
Dišlere Ineta Matemātikas skolotāja
Druva Ligita Ekonomikas skolotāja
Emsiņa Judīte Rīta klašu koordinātore
Grāvere Inita Vizuālās mākslas skolotāja
Grigorjeva Irina Ķīmijas skolotāja
Griņova Vera Ekonomikas un ķīmijas skolotāja
Hakels Eduards Matemātikas skolotājs
Jefimova-Gabiene Oksana Angļu valodas skolotāja
Jevtušenko Valērijs Ekonomikas skolotājs
Koļesņikova Inna Ķīmijas skolotāja
Korablev Fedor Matemātikas skolotājs
Krone-Kalniņa Elga Direktores vietniece izglītības jomā, vizuālās mākslas skolotāja
Kubecka Janina Krievu valodas un literatūras skolotāja, skolas biblotekāre
Ķipurs Roberts Vēstures skolotājs
Medne Iveta Psiholoģijas, sociālo zinību un kulturoloģijas skolotāja
Meņšikovs Mareks Fizikas skolotājs
Milzarājs Aldans Mūzikas skolotājs, ansambļa vadītājs
Ozola Kristīne Medmāsa
Ozoliņa Laima Bioloģijas, veselības mācības skolotāja
Paegle Rasma Psihologs
Palma Anna Ģeogrāfijas skolotāja
Riekstiņa Nelda Ģeogrāfijas skolotāja
Rullis Vilnis Teātra pulciņa vadītājs
Smilga Nora Direktore
Štāle Valda Lietvede
Tālbergs Askolds Vēstures, politikas un tiesību skolotājs
Timofejeva Tatjana Psihologs
Urža Antonija Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Vaivara Vivita Angļu valodas skolotāja
Valpētere Baiba Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Velme Inese Vēstures skolotāja
Volfa Inga Vācu valodas skolotāja
Volkova Svetlana Krievu valodas un literatūras skolotāja
Zeļenska Jūlija Direktores vietniece administratīvi-saimnieciskajā darbā
Žuravikina Elvīra Matemātikas skolotāja