Skatīt skolas attīstības plānu 2016. - 2018. gadam PDF formātā!