No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

Ministru kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumus Nr.611 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā".