No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma IP kods: 21011822
Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programma IP kods: 23011112
Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma IP kods: 21011812
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma IP kods: 31011012
Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma IP kods: 31011013

 5. klase (Iļģuciema cietums)

Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma IP kods: 21011812
Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas mazākumtautību izglītības programma IP kods: 21011812

1.    Dabaszinības 5.klasei. I.Vilks u.c. Lielvārds, 2007
2.    Matemātika 5. klasei Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.), Zvaigzne ABC, 2008
3.    Informātika pamatskolai. 5. klase Kārlis Veiss Zvaigzne ABC, 2011
4.    Vizuālā māksla 5.klasei. Ilze Briška, Daiga Kalēja. RAKA,2008
5.    New opportunities : education for life : beginner : students’ book / Michael Harris, David Mower. Pearson/Longman, 2006.
6.    Challenge 1: form 5 : student's book. Velta Matisāne u.c. Zvaigzne ABC, 1999.
7.    Latviešu valoda 5. klasei. Gunta Suhanova u.c. Raka, 2001
8.    Mūzika 5. klasei. Imants Vasmanis, Ingrīda Vilkārse. Zvaigzne ABC, 2003
9.    Literatūra 5. klasei. Gunta Sālījuma, Inga Zemīte. Zvaigzne ABC, 1999
10.    Русский язык. 5 класс. М. Гаврилина. Mācību grāmata, 2003
11.    Страна читателей, литература 5 класс. О. Филина. Mācību grāmata, 2003
12.    Невская Д., Шром Н. Лабиринт 2. Нить Ариадны. Учебник по литературе для 5-го класса. Retorika A, 2002 

6. klase (Iļģuciema cietums)

Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma IP kods: 21011812

1.    Vēsture pamatskolai. Senie laiki. Autoru kolektīvs. Zvaigzne ABC, 2008.
2.    Dabaszinības 6.klasei. I.Vilks, R.Gribuste, S.Vilciņa. Lielvārds, 2007
3.    Matemātika 6. klasei. Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Zvaigzne ABC, 2009
4.    Informātika pamatskolai. 6. klase. Kārlis Veiss. Zvaigzne ABC, 2011
5.    Vizuālā māksla 6.klasei. Ilze Briška, Daiga Kalēja. RAKA, 2009
6.    New opportunities : education for life : elementary : students’ book / Michael Harris u.c. Pearson/Longman, 2006
7.    New challenge : from 6. Velta Matisāne. Zvaigzne ABC, 2011
8.    Latviešu valoda 6.klasei. Gunta Suhanova u.c. Raka, 2002
9.    Literatūra 6. klasei. Rūta Kārkliņa u.c. Zvaigzne ABC, 1999
10.    Mūzika 6. Klasei. Ilma Grauzdiņa, Imants Vasmanis. Zvaigzne ABC, 2004
11.    Просто по-русски, наши первые диалоги, krievu valoda, mācību grāmata 6. klasei, A1 līmenis. E. Arhangeļska, L. Ignatjeva. Retorika A, 2008
12.    Русский язык. 6 класс. М. Гаврилина. Mācību grāmata, 2004
13.    Страна читателей, литература 6 класс. О. Филина. Mācību grāmata, 2004

7. klase (Iļģuciema cietums)

Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma IP kods: 21011812

1.    Kontinentu ģeogrāfija 7.klasei. A.Biseniece. Zvaigzne ABC, 2007
2.    Matemātika 7. klase. Ilze France u.c. Lielvārds, 2007
3.    Bioloģija 7.klasei. E.Nagle. Lielvārds, 2000
4.    Informātika pamatskolai. 7. klase Kārlis Veiss. Zvaigzne ABC, 2011
5.    New opportunities : education for life: elementary : students’ book. Michael Harris u.c. Pearson/Longman, 2006
6.    Challenge 3 : form 7 : student's book: pre-intermediate. Velta Misāne, Irina Bučinska. Zvaigzne ABC, 2001
7.    Latviešu valoda 7. klasei. Vēsma Veckāgana. Lielvārds, 2006
8.    Latviešu valoda 7. klase. Gunta Suhanova u.c. RaKa, 2003
9.    Literatūra 7. klasei. M. Milzere u.c. Zvaigzne ABC, 1999
10.    Mūzika 7. klasei. Ilma Grauzdiņa, Imants Vasmanis. Zvaigzne ABC, 2005
11.    Просто по русски, krievu valoda, mācību grāmata 7. klasei, A1līmenis. E. Arhangeļska, L. Ignatjeva. Retorika A, 2011
12.    Русский язык. 7 класс. М. Гаврилина. Mācību grāmata, 2005
13.    Страна читателей, литература 7 класс. О. Филина. Mācību grāmata, 2005

8. klase

Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programma IP kods: 23011112
Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma IP kods: 21011812

1.    Autoru kolektīvs. Vēsture pamatskolai.Jaunie laiki.Zvaigzne ABC, 2004.
2.    Druva - Druvaskalne I., Liepiņa I., Buile N. Āzijas un Eiropas ģeogrāfija 8. klasei.- Rīga, Zvaigzne ABC, 2011
3.    R. Alhimionoks, E. Kuprišs, G. Romanovska, M. Siņicins, A. Ūdre Sociālās zinības – 8.klase. – R.: RaKa, 2007
4.    V.Veckāgana. Latviešu valoda 8.klasei, Lielvārds, 2007.
5.    M.Milzere, L.Silova, D.Štokmane, A.Vanaga, A.Vēvers, I.Vīduša. Literatūra 8.klasei, Zvaigzne ABC, 1999.
6.    M. Harris, D. Mower, A. Sikorzynska. New Opportunities (Pre-Intemediate). Longman. 2009
7.    M. Harris, D. Mower, A. Sikorzynska. New Opportunities (Elementary). Longman. 2010.
8.    I.Ivanova, J.Pestune, B.Skrindževska. Здравствуй, это я! Krievu valoda 8.klasei, Zvaigzne ABC, 2009.
9.    I.Graudiņa, I.Vasmanis. Mūzika 8.klasei, Zvaigzne ABC, 2006.
10.    K.Blīgzna .Vizuālā māksla ABC .Eksperimentāls mācību līdzeklis, Lielvārds, 1999
11.    G. Rudzītis. Ķīmija Pamatskolā. R:-Zvaigzne ABC,2008
12.    I.Vilks.Fizika 8.klasei: mācību grāmata.Zvaigzne ABC, 2007.
13.    I.France un c. Matemātika 8.klasei. Lielvārds, 2008

9. klase

Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programma IP kods: 23011112
Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma IP kods: 21011812

1.    V.Veckāgana. Latviešu valoda 9.klasei, Lielvārds, 2008.
2.    M.Milzere, L.Silova, D.Štokmane, A.Vanaga, A.Vēvers, I.Vīduša. Literatūra 9.klasei, Zvaigzne ABC, 1999.
3.    M. Harris, D. Mower, A. Sikorzynska. New Opportunities (Pre-Intemediate). Longman. 2009.
4.    New opportunities: education for life: per-intermediate: students book/ Michael Harris u.c. Pearson Education Limited, 2007
5.    I.Ivanova, J.Pestune, B.Ondzule. Здравствуй, это я! Krievu valoda 9.klasei, Zvaigzne ABC, 2010.
6.    I.Graudiņa, I.Vasmane, I.Vasmanis. Mūzika 9.klasei, Zvaigzne ABC, 2008.
7.    K.Blīgzna .Vizuālā māksla ABC .Eksperimentāls mācību līdzeklis, Lielvārds, 1999
8.    Goldmane S. Vēsture pamatskolai: Latvija 20. gadsimtā. – R.: Zvaigzne ABC, 2006
9.    Goldmane S. Vēsture pamatskolai: Jaunākie laiki. – R.: Zvaigzne ABC, 2006.
10.    Šustere, G.,  Latvijas ģeogrāfija 9. klasei. Mācību grāmata. -Rīga, Zvaigzne ABC,2011
11.    Gita  Andersone, Guntars Catlaks. Sociālās zinības 9.klasei – R.: Zvaigzne ABC, 2010
12.    M.Kusiņa.Bioloģija 9.klasei.Cilvēka anatomija, fizioloģija, higiēna. Zvaigzne ABC,2007.
13.    I.France un c. Matemātika 9.klasei. Lielvārds, 2009.
14.    G. Rudzītis. Ķīmija Pamatskolā. R:-Zvaigzne ABC,2008
15.    I.Vilks. Fizika 9.klasei: mācību grāmata.Zvaigzne ABC, 2008.

10. klase

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma IP kods: 31011012
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma IP kods: 31011013

1.    I.Dubiņa, L.Silova, A.Vēvers, I.Vīduša. Literatūra 10.klasei, Zvaigzne ABC, 2009.
2.    I.Urbanoviča, R.Šūpola, A.Vanaga. Latviešu valoda 10.klasei, Zvaigzne ABC, 2010
3.    T.Falla, P. Davies. Solutions (Intermediate). Oxford University Press. 2012.
4.    M. Harris, A. Sikorzynska. Choices. (Intermediate). Longman. 2012.
5.    Е. Марченко. З. Савельева. Путь. Krievu valoda 10.klasei. Пракический курс русского языка как иностранного, Zvaigzne ABC, 2006.
6.    I.Briška., I.Kadiķe., D.Kalēja-Gasparoviča., M.Rudovska. Vizuālā mākslavidusskolām, RAKA, 2009.
7.    Klišāns V. Vēsture vidusskolai: I daļa. - R.: Zvaigzne ABC, 2001.
8.    Siņicins M. Ekonomika vidusskolām. - R.:RaKa, 2009
9.    Purēns. V. Politika un tiesības.- R.: RaKa, 2009.
10.    Melnbārde, Z., Rozīte, M., Zelča, L. 2009. Pasaules ģeogrāfija vidusskolai I. Mācību grāmata. -Rīga, Zvaigzne ABC,2009
11.    Dace Purēna, Vilnis Purēns. Psiholoģija Vidusskolām – R.: RaKa, 2010
12.    A.Kaksis. Ķīmija 10.klasei. Lielvārds, 2009.
13.    I.France un c. Matemātika 10.klasei. Lielvārds, 2009.
14.    B.Aboltiņa., P.Čepulis. Geometrija vidusskolai.Zvaigzne ABC, 2000.
15.    E.Šilters. Fizika 10.klasei. Lielvārds, 2004.
16.    L.Sausiņa. Bioloģija vidusskolai. 1.un 2.d. Zvaigzne ABC, 2008-2009.
17.    K.Veiss. Informātika vidusskolai. Zvaigzne ABC, 2007-2009.

10. klase (Iļģuciema cietums)

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma IP kods: 31012031

1.     Inta Urbanoviča, Raita Šūpola, Anita Vanaga.. Latviešu valoda 10.klasei, Zvaigzne ABC, 2012
2.    Ieva Dubiņa, Lita Silova, Aldis Vēvers, Iveta Vīduša. Literatūra 12.klasei, 2009.
3.    Velta Matisāne, Irina Bučinska, Zane Kremptone. Challenge for Secondary School 1. Student's Book. Zvaigzne ABC
4.    M. Harris, A. Sikorzynska. Choices. (Intermediate). Longman. 2012.
5.    Jeļena Marčenko, Zoja Saveļjeva. Путь 1 - Учебник для 10 класса. Zvaigzne ABC
6.    Klišāns V. Vēsture vidusskolai: I daļa. - R.: Zvaigzne ABC, 2005.
7.    Evija Slokenberga, Inga France, Ilze France. Matemātika 10. klasei. Lielvārds, 2011.
8.    Siņicins M. Ekonomika vidusskolām. - R.:RaKa, 2009
9.    A.Kaksis. Ķīmija 12.klasei. Lielvārds, 2011.
10.    I.France un c. Matemātika 12.klasei. Lielvārds, 2011.
11.    Ingrīda Jansone-Henkuzene, Lolita Jonāne, Ilgonis Vilks, Liene Zeile.  Dabaszinības 10. klasei. Lielvārds, 2011.
12.    Zinaida Melbārde, Maija Rozīte, Līga Zelča. Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 1. Mācību grāmata. Zvaigzne ABC
13.    Inta Māra Rubana, Gunita Romanovska. Veselības mācība vidusskolām Mācību grāmata. R.:RaKa
14.    K.Veiss. Informātika vidusskolai. Zvaigzne ABC, 2007-2009.
15.     Rūta Bugavičute, Vilnis Purēns. Mūzika vidusskolām .R.:RaKa

 
11. klase

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma IP kods: 31011012
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma IP kods: 31011013

1.     I.Urbanoviča, R.Šūpola, A.Vanaga. Latviešu valoda 11.klasei, Zvaigzne ABC, 2011
2.    D.Auzāne, D.Lūse, M.Maurmane, M.Milzere. Literatūra 11.klasei, Zvaigzne ABC, 2009.
3.    T.Falla, P. Davies. Solutions (Intermediate). Oxford University Press. 2012.
4.    M. Harris, A. Sikorzynska. Choices. (Intermediate). Longman. 2012.
5.    Е. Марченко. З. Савельева. Путь. Krievu valoda 11. klasei. Пракический курс русского языка как иностранного, Zvaigzne ABC, 1998
6.    Klišāns V. Vēsture vidusskolai: II daļa. - R.: Zvaigzne ABC, 2003.
7.    Siņicins M. Ekonomika vidusskolām. - R.:RaKa, 2009
8.    Purēns. V. Politika un tiesības.- R.: RaKa, 2009.
9.    Melnbārde, Z., Rozīte, M., Zelča, L. Pasaules ģeogrāfija vidusskolai II. Mācību grāmata. -Rīga, Zvaigzne ABC,2010
10.    Agnese Ērgle, Vilnis Purēns, Inese Sviestiņa. Kulturoloģija – R.: RaKa, 2009. - 300 lpp.
11.    A.Kaksis. Ķīmija 11.klasei. Lielvārds, 2010.
12.    Spodra Austruma, Inta Muižarāja. Kulturoloģija vidusskolai. – R. Zvaigzne ABC, 2011. - 216.lpp
13.    I.France un c. Matemātika 11.klasei. Lielvārds, 2010.
14.    B.Aboltiņa., P.Čepulis. Geometrija vidusskolai.Zvaigzne ABC, 2000.
15.    E.Šilters. Fizika 11.klasei. Lielvārds, 2006.
16.    L.Sausiņa. Bioloģija vidusskolai. 3.d. Zvaigzne ABC, 2009.
17.    K.Veiss. Informātika vidusskolai. Zvaigzne ABC, 2007-2009.

11. klase (Iļģuciema cietums)

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma IP kods: 31012031

1.     I.Urbanoviča, R.Šūpola, A.Vanaga. Latviešu valoda 11.klasei, Zvaigzne ABC, 2012.
2.    Daina Auzāne, Dace Lūse, Mārīte Maurmane, Mārīte Milzere. Literatūra 11. klasei., Zvaigzne ABC.
3.    T.Falla, P. Davies. Solutions (Intermediate). Oxford University Press. 2012.
4.    M. Harris, A. Sikorzynska. Choices. (Intermediate). Longman. 2012.
5.    Е. Марченко. З. Савельева. Путь. Krievu valoda 12. klasei. Пракический курс    усского языка как иностранного, Zvaigzne ABC, 1999.
6.    Klišāns V. Vēsture vidusskolai: II daļa. - R.: Zvaigzne ABC, 2005.
7.    Ingrīda Jansone-Henkuzene, Lolita Jonāne, Ilgonis Vilks, Liene Zeile. Dabaszinības 11. klasei. Lielvārds
8.    Siņicins M. Ekonomika vidusskolām. - R.:RaKa, 2009.
9.    Zinaida Melbārde, Maija Rozīte, Līga Zelča. Pasaules ģeogrāfija vidusskolai. 2. daļa. Zvaigzne ABC.
10.    I.France un c. Matemātika 12.klasei. Lielvārds, 2011.
11.    Ilze Briška, Ilze Kadiķe, Daiga Kalēja-Gasparoviča, Maija Rudovska. Vizuālā māksla vidusskolām. 1. daļa.R.: RaKa, 2009.
12.    Ilze Briška, Ilze Kadiķe, Daiga Kalēja-Gasparoviča, Maija Rudovska. Vizuālā māksla vidusskolām. 2. daļa. R.: RaKa, 2011.
13.    Guntars Catlaks, Jānis Ikstens. Politika un tiesības vidusskolai. Zvaigzne ABC.
14.    Jeļena Marčenko, Zoja Saveļjeva. Путь 2. Учебник для 11 класса. Zvaigzne ABC.
 
12. klase

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma IP kods: 31011012
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma IP kods: 31011013

1.     I.Urbanoviča, R.Šūpola, A.Vanaga. Latviešu valoda 12.klasei, Zvaigzne ABC, 2012
2.    I.Auziņa, D.Dalbiņa. Literatūra 12.klasei, 2009.
3.    T.Falla, P. Davies. Solutions (Intermediate). Oxford University Press. 2012.
4.    M. Harris, A. Sikorzynska. Choices. (Intermediate). Longman. 2012.
5.    Е. Марченко. З. Савельева. Путь. Krievu valoda 12. klasei. Пракический курс русского языка как иностранного, Zvaigzne ABC, 1999.
6.    Klišāns V. Vēsture vidusskolai: III daļa. - R.: Zvaigzne ABC, 2005.
7.    Klišāns V. Vēsture vidusskolai:IV daļa.- R.: Zvaigzne ABC, 2006.
8.    Siņicins M. Ekonomika vidusskolām. - R.:RaKa, 2009
9.    A.Kaksis. Ķīmija 12.klasei. Lielvārds, 2011.
10.    I.France un c. Matemātika 12.klasei. Lielvārds, 2011.
11.    B.Aboltiņa., P.Čepulis. Geometrija vidusskolai. Zvaigzne ABC, 2000.
12.    E.Šilters. Fizika 12.klasei. Lielvārds, 2008.
13.    L.Sausiņa. Bioloģija vidusskolai. 3.d. Zvaigzne ABC, 2009.
14.    K.Veiss. Informātika vidusskolai. Zvaigzne ABC, 2007-2009.

12. klase (Iļģuciema cietums)

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma IP kods: 31012031

1.    I.Urbanoviča, R.Šūpola, A.Vanaga. Latviešu valoda 12.klasei, Zvaigzne ABC, 2012
2.    I.Auziņa, D.Dalbiņa. Literatūra 12.klasei, 2009.
3.     I.Bučinska, V.Matisāne, Z.Kremtone.Challenge for Secondary School 2. Students book. Zvaigzne ABC, 2010
4.    I.Vilks, I.Jansone-Henkuzene, L.Jonāne. Dabaszinības 12.klasei. Lielvārds, 2012.
5.    Е. Марченко. З. Савельева. Путь. Krievu valoda 12. klasei. Пракический курс русского языка как иностранного, Zvaigzne ABC, 1999.
6.    Klišāns V. Vēsture vidusskolai: III daļa. - R.: Zvaigzne ABC, 2005.
7.    Klišāns V. Vēsture vidusskolai:IV daļa.- R.: Zvaigzne ABC, 2006.
8.    I.France un c. Matemātika 12.klasei. Lielvārds, 2011.
9.    Dace Purēna, Vilnis Purēns. Psiholoģija Vidusskolām – R.: RaKa, 2010
10.    Melnbārde, Z., Rozīte, M., Zelča, L. 2009. Pasaules ģeogrāfija vidusskolai I. Mācību grāmata. -Rīga, Zvaigzne ABC,2009