No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

No 2015./2016. līdz 2017./2018. mācību gadam tiek organizēts
projekts “Pirms 100 gadiem dzima valsts”.

Jau Rainis rakstīja: "Kas pagātni pētī, tas nākotni svētī". 2018.gadā apritēs 100 gadi kopš Latvija no drosmīgas idejas un klusām ilgām tapa par valsti ar savu pārvaldi, armiju, simboliem un nacionālo apziņu. Lai mūsu zeme arī turpmāk plauktu un tēvutēvu veikums tiktu joprojām godināts, skolās no 2015./2016. līdz 2017./2018. mācību gadam tiek organizēts projekts "Pirms 100 gadiem dzima valsts".

2016.gada aprīlī projekts uzsāks darbību. Projekta centrā ir Latvijas simtgades gaidīšana, motivējot jauniešus interesēties par Latvijas vēsturi un tās pētīšanu, par to, kā vēsture un tās zināšanas var kalpot par pamatu radošām izpausmēm un jauniem sasniegumiem.

Projekts ir plānots 3 kārtās, kur pirmais cikls 2015./2016. mācību gadā aptvers Latviju, bet trešais – jau Latviju, Lietuvu, Igauniju, Somiju un Poliju – valstis, kurām 1918. gads nozīmē jauna valstiskuma sākumu. Katru gadu paredzēti konkursi 6. un 10. klasēm. 6. klašu audzēkņiem plānots radošo darbu konkurss, bet 10. – argumentētu eseju konkurss. Šie konkursi kalpos kā pirmā kārta atlasei dalībai finālā, kas norisināsies klātienē Rīgā.

Konkursu rīko Rīgas 64. vidusskola un Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskola.
Projektu atbalsta LU, Vēstures skolotāju biedrība, RIIMC, RPKIA muzejs "Rīgas Jūgendstila centrs", LNVM, ,,BALTA EKO" SIA, TALLINK, apgāds "Mansards", SIA "Nomeda".

Informācija par projektu:
1. Rīgas 64. vidusskolas mājas lapā, Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolas mājas lapā.
2. sazinoties ar projekta koordinatoriem E. Svikli (e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.), Jolantu Lankovsku (e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)
3. projekta facebook kontā

Konkursa nolikums

NOLIKUMS 6. KLAŠU KONKURSAM

1.Konkursa mērķis
Aktīvas pilsoniskās apziņas veidošana, nodrošinot iespēju domāt un darboties radoši, brīvi, patstāvīgi un izpausties.

2. Konkursa uzdevumi
1) īstenot starppriekšmetu saikni;
2) papildināt zināšanas un radīt interesi par Latvijas vēstures norisēm pasaules vēstures kontekstā;
3) pilnveidot prasmes darbā ar dažādiem vēstures avotiem;
4) veidot vēsturisko empātiju;
5) mācīties plānot savu laiku;
6) attīstīt radošo domāšanu, veidojot mākslinieciskus objektus;
7) attīstīt sadarbības prasmes (dažādos līmeņos);
8) izprast līdzatbildību kultūrvides veidošanā un saudzēšanā;
9) mācīties uzskatāmi pasniegt informāciju, ievērojot konkrētību un precīzu laika atspoguļojumu.

3. Konkursa tēma "Mana Latvija caur gadsimtiem"
Anotācija: Konkurss, veltīts Latvijas 100. gadskārtai, risināsies no 2015./2016. līdz 2017./2018. mācību gadam Latvijas (2015./2016.m.g.) un Baltijas (2016./2017.m.g., 2017./2018.m.g.) mērogā. Mērķa auditorija ir 6. klašu skolēni, kuru uzdevums ir veidot radošu vizuālo darbu, veltītu jebkuram Latvijas vēstures laika periodam. Darba veidu, vizuālos izteiksmes līdzekļus, tehniku skolēns izvēlas pats. Darbam tiek pievienota anotācija. 15 labāko darbu autori tiks uzaicināti uz finālsacensībām Rīgā  30. aprīlī.
Konkurss veidos elastīgu domāšanas stilu, ļaus saskatīt pasaules vēstures ietekmi uz Latvijas vēstures norisēm un skolēna dzimtas attīstību, veidos izpratni par norisēm sabiedrībā.

4. Konkursa dalībnieki ir 6. klašu skolēni.
Darbs veicams individuāli vai pārī. Skolēns/i izvēlas darba konsultantu – skolotāju.

5. Darbu iesniegšana

Darbus līdz 2016. gada 15. aprīlim jānodod Rīgas 64. vidusskolā vai jānosūta pa pastu (9. aprīlis pasta zīmogs).
Darbu iesūtīšanas adrese:
Ernestam Sviklim / konkursam "Mana Latvija caur gadsimtiem"
Rīgas 64. vidusskola
Ūnijas iela 93
Rīgā, LV-1084
vai
Jolantai Lankovskai/ konkursam "Mana Latvija caur gadsimtiem"
Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskola
Margrietas ielā 4
Rīgā, LV- 1046

6. Darbu noformējums
Iesniedzamais darbs sastāv no divām daļām:
1) Radošais darbs (vizuālās mākslas objekts). Darba izmēri nedrīkst būt mazāki par 20 x 20 cm un lielāki par 100 x 100 cm (attiecīgi 20 x 20 x 20 cm un 100 x 100 x 100 cm ( iespējams arī telpiskiem) objektiem). Materiāls, veids, tehnika, vizuālie izteiksmes līdzekļi brīvi izvēlēti.
2) Anotācija, kurā jāiekļauj: a) izvēlētā vēstures notikuma, perioda apraksts; b) pamatojums, kāpēc izraudzīta tieši šī tēma; c) apraksts, kā tieši radošais darbs ataino minētos notikumus. Apraksta apjoms: 1 – 2 lpp. datorrakstā Times New Roman 12. Anotācija rakstāma latviešu vai angļu valodā.

Darba titullapā norāda konkursa darba nosaukumu, autora/u vārdu un uzvārdu, e-pastu, skolu, konsultanta vārdu un uzvārdu.

7. Vērtēšana
Komisija izvērtē darbus. 15 labākie tiek aicināti uz finālu  30. aprīlī Rīgā, kur būs jāprezentē – jāaizstāv savs darbs. Konkursa organizatori sazināsies ar labāko darbu autoriem individuāli uz titullapā norādīto e-pastu. Pēc fināla tiks paziņoti uzvarētāji. Labākie darbi tiks izstādīti sadarbībā ar LNVM un publicēti konkursa katalogā.

Darbā vērtē:
1. Izvēlētās tēmas un darba formas pamatojumu, atbilstību tēmai.
2. Vizuālo noformējumu, tā oriģinalitāti.
3. Finālistiem – darba aizstāvēšanu. Atlases kārtā iegūto punktu summai pievieno darba aizstāvēšanā iegūto punktu summu.
Finālisti tiksies Rīgā, kur risināsies konkursa otrā kārta – darba aizstāvēšana, radošas aktivitātes (muzeju apmeklējums, erudītu spēle, orientēšanās sacensības ,,Mana un tava Rīga" un izklaides pasākumi).

8. Vērtēšanas komisija 
Bc. hist. E.Sviklis (Rīgas 64. vsk.), mag. hist. J.Lankovska (Rīgas 14. vakara (maiņu) vsk., Privātā vsk. ,,Klasika"), bc. hist. M.Kārkliņa (Rīgas 64. vsk.), mag. paed. I.Grišāne (Rīgas 64. vsk.), māksliniece R.Ortužāne (Rīgas 64. vsk.), bc. art.,mag. paed.  E.Krone-Kalniņa (Rīgas 14. vakara (maiņu) vsk.), tēlnieks bc. art.E.Ošs

9. Dalībnieku apbalvošana
Konkursa noslēguma sarīkojums paredzēts 2016. gada 30.aprīlī . Finālisti un konsultanti saņem apliecības par piedalīšanos konkursā. Konkursa atbalstītāji piešķir dalībniekiem balvas. Apbalvošana notiek Rīgas 64. vidusskolā.

10. Konkursa rīkotāji un atbalstītāji
Konkursu rīko Rīgas 64. vidusskola un Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskola. Konkursu finansē SLF "Asni". Konkursu atbalsta LU, Vēstures skolotāju biedrība, RIIMC,RPKIA muzejs "Rīgas Jūgendstila centrs", LNVM, ,"BALTA EKO" SIA, SIA TALLINK, apgāds "Mansards", SIA ,"Nomeda".

11. Informācija par konkursu
1. Rīgas 64. vidusskolas mājas lapā, Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolas mājas lapā.
2. sazinoties ar projekta koordinatoriem E. Svikli (e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.), Jolantu Lankovsku (e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)
3. projekta facebook kontā.

NOLIKUMS 10. KLAŠU KONKURSAM

1.Konkursa mērķis 
Aktīvas pilsoniskās apziņas veidošana, nodrošinot iespēju domāt un darboties radoši brīvi, patstāvīgi un izpausties.

2. Konkursa uzdevumi
1) īstenot starppriekšmetu saikni;
2) papildināt zināšanas par Latvijas vēstures norisēm Baltijas un pasaules vēstures kontekstā;
3) attīstīt analītisko un kritisko domāšanu, pilnveidojot prasmes darbā ar dažādiem vēstures avotiem;
4) veidot vēsturisko empātiju, apzinoties savu identitāti;
5) mācīties plānot savu laiku;
6) veicināt spēju argumentēti pamatot savu viedokli ar precīziem faktiem;
7) attīstīt sadarbības prasmes (dažādos līmeņos);
8) izprast līdzatbildību kultūrvides veidošanā un saudzēšanā;
9) mācīties pasniegt informāciju, ievērojot konkrētību un precīzu laika atspoguļojumu.

3. Konkursa tēma "Tā tapa Latvija!"
Anotācija: Konkurss, veltīts Latvijas 100. gadskārtai, risināsies no 2015./2016. līdz 2017./2018. mācību gadam Latvijas (2015./2016.m.g.) un Baltijas (2016./2017.m.g., 2017./2018.m.g.) mērogā. Mērķa auditorija ir 10. klašu skolēni, kuru uzdevums ir uzrakstīt argumentētu eseju par  brīvi izvēlētu notikumu Latvijas vēsturē un tā ietekmi uz Latvijas valsts veidošanos. 30 labāko eseju autori tiks uzaicināti uz finālsacensībām Rīgā 29. un 30. aprīlī.
Konkurss veidos elastīgu domāšanas stilu, ļaus saskatīt pasaules vēstures ietekmi uz Latvijas vēstures norisēm un skolēna dzimtas attīstību, veidos izpratni par norisēm sabiedrībā.

4. Konkursa dalībnieki ir 10.klašu skolēni.
Darbs veicams individuāli. Skolēns var izvēlēties darba konsultantu – skolotāju.

5. Darbu iesniegšana

Darbus līdz 2016. gada 15. aprīlim jānodod Rīgas 64. vidusskolā vai jānosūta pa pastu (9. aprīlis pasta zīmogs).
Darbu iesūtīšanas adrese:
Ernestam Sviklim / konkursam "Mana Latvija caur gadsimtiem"
Rīgas 64. vidusskola
Ūnijas iela 93
Rīgā, LV-1084
vai
Jolantai Lankovskai/ konkursam "Mana Latvija caur gadsimtiem"
Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskola
Margrietas ielā 4
Rīgā, LV- 1046
Darbus var nosūtīt elektroniski (e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. un  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.).

6. Darbu noformējums
Iesniedzamais darbs veicams argumentētas esejas formā. 1 – 2 lapas datorrakstā Times New Roman 12.

Darba titullapā norāda esejas tēmu, autora vārdu un uzvārdu, e-pastu, skolu, konsultanta vārdu un uzvārdu.

7. Vērtēšana
Komisija izvērtē darbus. Finālistiem – punkti par veiktajām aktivitātēm 2. kārtā individuāli un grupās. Konkursa organizatori sazināsies ar labāko darbu autoriem individuāli  titullapā norādītajā e-pastā.
30 finālisti tiksies Rīgā 29. un 30. aprīlī , kur risināsies konkursa otrā kārta četros posmos – radošas aktivitātes (muzeju apmeklējums, erudītu spēle, orientēšanās sacensības ,,Mana un tava Rīga", izklaides pasākumi) un apbalvošana.

Darbā vērtē:
1. Izvēlētās tēmas  pamatojumu, atbilstību.
2. Vizuālo noformējumu, tā oriģinalitāti.
3. Darba zinātniskumu.
4. Finālistiem – punkti par veiktajām aktivitātēm 2. kārtā individuāli un grupās.

8. Vērtēšanas komisija 
Bc. hist. E.Sviklis (Rīgas 64. vsk.), mag. hist. J.Lankovska ( Rīgas 14. vakara (maiņu) vsk., Privātā vsk. ,,Klasika"), bc. hist. M.Kārkliņa (Rīgas 64. vsk.), prof. dr. hist. G. Straube (LU VFF), prof. dr. hist. Ē. Jēkabsons (LU VFF), doc. dr. hist. A. Šnē(LU VFF).

9. Dalībnieku apbalvošana
Konkursa noslēguma sarīkojums paredzēts 2016. gada 30.aprīlī . Finālisti un konsultanti saņem apliecības par piedalīšanos konkursā. Konkursa atbalstītāji piešķir dalībniekiem balvas. Apbalvošana notiek Rīgas 64. vidusskolā.

10. Konkursa rīkotāji un atbalstītāji
Konkursu rīko Rīgas 64. vidusskola un Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskola. Konkursu finansē SLF "Asni". Konkursu atbalsta LU, Vēstures skolotāju biedrība, RIIMC,RPKIA muzejs "Rīgas Jūgendstila centrs",  LNVM , "BALTA EKO" SIA, SIA TALLINK, apgāds "Mansards", SIA "Nomeda".

11. Informācija par konkursu
1. Rīgas 64. vidusskolas mājas lapā, Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolas mājas lapā 
2. sazinoties ar projekta koordinatoriem E. Svikli (e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.), Jolantu Lankovsku (e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)
3. projekta facebook kontā.