No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

Pasākumi

11. oktobrī grupiņa „Radošie pētnieki” devās 10 km pārgājienā. Šīs dienas laikā mēs guvām priekšstatu par vienu no tūrisma veidiem – pārgājiens. Iepazinām grupas biedrus un aktīvi pavadījām brīvo laiku un iepazinām apkārtni, pildot dažādus uzdevumus.

10. oktobrī Karjeras nedēļas ietvaros apmeklējām Dzelzceļa muzeju un gida pavadībā guvām padziļinātu izpratni par dzelzceļa tīkla attīstību Latvijā, par mašīnista profesiju, par tehnikas attīstību.

Šī gada 9 .maijā Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolā notika sporta diena ar devīzi Nāc un sporto, esi aktīvs, kura tika organizēta Mūžizglītības programmas COMENIUS apakšprogrammas aktivitātes «Skolu daudzpusēja partnerība» projektu «Cultural Street games are Meeting» projekta ietvaros. Sporta dienas uzdevums bija parādīt, iemācīt un iesaistīt skolēnus sporta spēles, kuras tika apgūtas, COMENIUS projekta «Cultural Street games are Meeting», darbības laikā Čehijā, Polijā un Turcijā. Laika apstākļu lutināti, aktivitātēs piedalījās 4 skolēnu komandas un viena skolotāju komanda. Dienas gaitā tika izspēlētas 8 spēles: Tautas bumba (Divi uguņi -. Polija), Kājbumba (Čehija), Iegūsti kurpi (Latvija), ÇELİK ÇOMAK (Turcija) Gurķi (Latvija), kā arī stafete, kuru vadīja Undīne Dundine. No spēlēm skolēnu vidū lielu atsaucību ieguva Tautas bumba, Kājbumba (Nohejbal) un virves vilkšana un stafetes.

Lasīt tālāk ...

Sociālā zinību mēneša ietvaros iesaistījām skolas izglītojamos jautrā aktivitātēs, tādējādi veicinot savstarpējo komunikāciju un sadarbību. Guvām daudz pozitīvu emociju.

Šis gads ir R. Blaumaņa jubilejas gads un arī mūsu skola par godu šai jubilejai izspēlēja sižetus no R.Blaumaņa darba „Īsa pamācība mīlēšanā”. Šajā aktivitātē iesaistījās Ieva Mārtiņa, Raitis Kacars, Ervīns Tišanovs, Laura Pakse. Fotogrāfēja un sižetu izspēlei ieteikumus deva Ieva Vētra. Paldies visiem, kuri piedalījās, kopīgi darbojoties, guvām jaunu pieredzi un emocionāli piesātināti pavadījām šo laiku.