No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolas audzēkņi un skolotāji bija priecīgi saņemot ziņu, ka ir iespēja pieteikties jauniešu iniciatīvas projektu konkursā "Izglītības iestāžu teritorijas apzaļumošana". Pirms tam, ņemot vērā skolēnu pašpārvaldes dalībnieku ieteikumus, bija veikta skolas apkārtējās vides labiekārtošana. Piedalīšanās projektā skolēniem bija iespēja ne tikai piedāvāt idejas, bet arī veikt pašu spēkiem plānošanu un realizēt tās dzīvē. 

2017. gada aprīļa sākumā notika skolas teritorijas sakopšana. Skolēni un skolotāji talkas laikā bija ļoti aktīvi, pozitīvi noskaņoti. Pirms talkas viņi jau martā bija izteikuši savus priekšlikumus par stādījumu atrašanās vietām un stādāmajiem augiem, tos iesnieguši darba grupai.

Skolas puķu dobei izvēlējāmies ziemcietes, tā padarot projekta dotās iespējas ilglaicīgākas. Puķu stādi – dienziedes, prīmulas, heiheras, ibēras, dzirkstelītes, flokši, īrisi, ziemasteres, ķīnas astilbes un hostas ieauga labi. Tika ieplānota stādīšanas vieta, ņemot vērā puķu ziedēšanas laiku, ilgumu, stāda augstumu, kopskata veidošanu. Skolēni veica ļoti nozīmīgu darba daļu – uzraka paredzēto zemes gabalu, veda melnzemi, palīdzēja stādīšanas darbos. Vasaras sākumā ziedošie augi sagādāja prieku uzziedot, zaļojošie – pieaugot kuplumā.

Skolas iekšpagalmā, ņemot vērā plānojumu, izveidojām puķu un krūmu kompozīciju, ievērojot tiem vajadzīgo augšanas platību un ziedēšanas laiku. Talkā izveidotajā uzkalniņā skolēni saveda melnzemi, priekšplānā iestādījām astilbes, aiz tām dažāda veida krūmus – fizokarpus, spirejas, bārbeles, forsītijas, kazbāržus. Kreisajā sānu malā iestādījām dažādu krāsu ceriņus. Gaidām to uzziedēšanu pavasarī.

Skolas ārdurvju priekšā tika uzstādīti divi betona āra puķu podi, tajos iestādījām hostas, krustaines, balzamīnes.

Paldies par doto iespēju piedalīties jauniešu iniciatīvas projektā "Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana". Pavasarī turpināsim iesākto darbu.

 

Rīgas 14.vakara (maiņu) vidusskolas

skolēnu pašpārvaldes konsultante

S. Bērziņa