Uzsākts  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta jauniešu iniciatīvas projekts  "Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana", veltīts Latvijas valsts simtgadei.

Projekta ietvaros skola piedalījās konkursā, lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu iestādes teritorijas apzaļumošanai.

Konkursa mērķis - aktualizēt un veicināt jauniešu, skolēnu pašpārvaldes un līdzdalību savas izglītības iestādes teritorijas apzaļumošanā un piederības sajūtas radīšanā savai skolai, pilsētai un valstij.