No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

APRĪLIS – SPODRĪBAS MĒNESIS 11. aprīlis - MĒS TALKOJAM!!!

Paldies visiem, kas piedalījās skolas teritorijas sakopšanā!

Jautri, atraktīvi un pozitīvi un dienas noslēgums Ķīpsalā Ž. Lipkes memoriālā.