No 2019. gada 01. augusta ir mainīts skolas nosaukums - “Rīgas 14. vidusskola”.
Jauna skolas mājas lapa - https://r14vs.lv.
Skolā turpinās uzņemšana visās izglītības programmās.

 

Izglītības un kultūras iestāžu audzēkņu zīmējumu izstāde „Mans Pārdaugavas stūrītis” (piedalās skolas vizuālas mākslās pulciņš)