Konsultācijas

Konsultācijas mācību gada noslēgumā notiks 10. un 17. maijā!

Skolotājs Mācību priekšmets Datums un laiks Kabinets Vienoto konsultāciju datums un laiks
25.01.,08.02.,15.03., 12.04.,10.05.,17.05.2019. 22.02.,29.03.,26.04.2019.
B.VALPĒTERE latviešu valoda, literatūra 11.10-12.15 17.30-18.30 6.kab. 11.10-12.15 17.30-18.30
A.URŽA latviešu valoda, literatūra 15.00-19.00 MK /6.kab. 16.00-20.00
V.VAIVARA angļu valoda 12.30-16.30 11.kab. 12.30-16.30
O.JEFIMOVA-GABIENE angļu valoda 14.00-19.00 11.kab. 15.00-20.00
I.VOLFA vācu valoda 15.00-17.30 26.kab. 15.00-17.30
J.KUBECKA krievu valoda 15.00-18.25 Bibl. 15.00-18.25
I.DIŠLERE matemātika 16.00-19.00 18.kab. 17.00-20.00
E.HAKELS matemātika 16.00-19.00 MK / 18.kab. 17.00-20.00
E.ŽURAVIKINA matemātika 15.30-19.00 18.kab. 16.30-20.00
M.MEŅŠIKOVS fizika 15.40-19.00 8.kab. 16.40-20.00
L.OZOLIŅA bioloģija 14.00-18.00 MK/19.kab. 16.00-20.00
S.BRUTĀNE ķīmija   22.kab. 18.00-20.00
I.GRIGORJEVA ķīmija 17.00-18.20 22.kab. 17.00-18.20
A.TĀLBERGS Latvijas vēsture, pasaules vēsture, poliotika un tiesības 16.45-19.00 3.kab. 18.00-20.00
R.ĶIPURS Latvijas vēsture, pasaules vēsture 16.20-19.00 3.kab. 17.30-20.00
I.MEDNE psiholoģija, sociālās zinības, kulturoloģija 14.30-18.30 28.kab. 16.00-20.00
E.KRONE-KALNIŅA vizuālā māksla 14.00-14.55 28.kab. 15.00-15.55
I.GRĀVERE vizuālā māksla   28.kab. 16.00-19.30
A.ĀBOLIŅŠ informātika 16.45-19.00 7.kab. 17.45-20.00
D.DEKŠENIECE informātika 11.10-13.30 (24.01.,07.02.,14.03.,11.04.,09.05.,17.05.) 7.kab. 18.20-19.20
A.PALMA ģeogrāfija 15.00-19.00 MK/3.kab. 16.00-20.00
L.DRUVA ekonomika 15.40-19.00 8.kab. 16.40-20.00
V.GRIŅOVA ekonomika, ķīmija 16.40-19.00 8.kab. 17.00-19.20
V.JEVTUŠENKO ekonomika 16.00-18.35 26.kab. 16.00-18.35
A.MILZARĀJS mūzika 17.00-18.05 3.kab. 17.00-18.05